Verjaringstermijn aangifte diefstal


Nov 18, 2009 · Aangifte kan alsnog - geen probleem PV van 2 feiten - ook het 2de feit is een diefstal. In dat geval vermoed ik dat na de aangifte er een uitnodiging zal komen om naar de politie te gaan. Zoonlief zal daar gehoord worden en dan zal procureus des Konings verwittigd worden. Deze zal dan beslissen wat er verder zal gebeuren. Aangifte Ben je slachtoffer van een misdrijf? Aarzel dan niet om aangifte te doen. Doe aangifte. Afwezigheidstoezicht Vakantie in binnen- of buitenland? Wij houden ... Gebeurt het te goeder trouw, dan is de verjaringstermijn bij onroerende goederen 10 jaar en bij roerende 3 jaar. Voorbeeld van verkrijgende verjaring Stel u vindt een mooi horloge op straat en doet netjes aangifte. Stel bovendien dat het horloge niet door de rechtmatige eigenaar wordt opgevraagd. Dan is het na 3 jaar uw horloge. Diefstal van geld en reisdocumenten uit een vervoermiddel is nooit verzekerd. Annulering Neem bij (mogelijke) annulering zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen, contact op met het kantoor waar de reis geboekt is. Vraag bij ziekte of ongeval direct aan de arts of de reis naar verwachting kan doorgaan, ook al is de May 06, 2015 · Praktijkdag: De tuchtprocedure bij de politie 1. Brussel 5 mei 2015 Alain Liners Georges Pyl 1 2. De tuchtprocedure Vragen en antwoorden 2 3. Volgens een informatieverslag van 8 juni 2012 werd een proces-verbaal wegens actieve corruptie opgesteld en verzonden naar het Parket te Antwerpen. Bij de vervolging van twee oud-rechters die betrokken waren bij de zogenaamde Chipsholzaak speelt het begrip meineed een centrale rol. Meineed is kort gezegd het in strijd met de waarheid afleggen van een verklaring onder ede in een juridisch proces. Vraag 6: Eigenlijk niet zoveel, zij kunnen niks eisen, wel ten laste leggen van diefstal of heling (zoals bovengenoemd) maar er is geen bewijs voor. Daarnaast bent u eerlijk geweest in dit proces door een gestolen fietst aan te geven dus het lijkt mij niet dat er een PV wordt gemaakt betreffende heling.